***

Zawadza,
mi zawadza
moja osoba,
przeszkadza,
mi przeszkadza,
moja nieistniejąca
Osoba.