***

Za zbyt dużą miłość do ludzi
płacisz kalectwem emocjonalnym,
możesz im to tłumaczyć,
ci co nie przeżyli,
nie będą nigdy płakać.