***

Wynieś mnie ponad to
wietrze wynieś mnie ponad ziemię
do obłoków białych jak śnieg,
do słońca ciepłego,
wynieś mnie i nie pozwól upaść,
nie pozwól mi tu powrócić,
przysięgnij mi i nieś mnie,
ja przysięgam – zacznę się śmiać i żyć,
tylko nieś.