***

Wpatrzony w kwiatek,
w popielniczkę,
wywrócony na lewą stronę,
skończony,
przejaskrawiony i grobowy
trwam nie żyjąc.