***

Ulotny jak ten...
maleńki płatek śniegu,
na moment przylepiający się do szyby
mojego domu, żeby kroplą rozpłynąć się,
ulotny tak mój spokój jest i...
Ty.