***

Tu,
Tu, gdzie każda myśl
to ból,
Tu,
Tu, gdzie każda myśl i każdy ruch
to lęk,
tu, tu,
jestem tu i czekam.