***

To przebywanie,
kto by pomyślał,
spójrzcie tylko jaki rosły, wspaniały
[mężczyzna,
tylko spójrzcie,
a kto zajrzał tam głęboko?
kto by pomyślał,
to bezradne dziecko,
kto by pomyślał,
to przebywanie tak go zabija,
kto by pomyślał,
poddał się...