***

Starzec
drzemie we mnie,
budzi się,
straszy drżeniem rąk
jesień za oknami
tramwajów,
jesień w głowie,
starość za młodu,
starość za starości,
gorzki ma smak
moja starość
pośród młodych
ramion Twych.