***

Scałować każdy skrawek skóry Twej,
uchwycić każdą iskrę oczu Twych,
uchwycić każdy uśmiech Twoich ust,
wciąż jednak wznoszę ku niebu oczy swe,
wciąż tylko... modlę się,
zostało ze mnie tylko zło.