***

Pomiędzy czasem
tak nerwowym i ponurym,
boję się na nowo usłyszeć
Twój głos,
coś ode mnie się wymaga,
neuroza dziwne twarze
posiada.