***

Położyłem
swoje oczy na
białej płachcie śniegu,
dojrzałem podobieństwo
tej białości,
do Ciebie,
byłem też i ja
w swej niedoskonałości,
byliśmy więc,
Ty – śnieg,
ja – odwilż szara.