***

Po raz pierwszy
tak silny niepokój,
z powodu niezadzwonienia,
z braku
jakichkolwiek informacji,
przecież to też mogło się stać,
to jest możliwe,
mógł być wypadek,
może teraz
i fizycznie jestem sam,
po raz pierwszy
tak silny niepokój,
wszystko tej nocy
jest takie ciche,
a ta cisza zapycha mnie,
jest ohydnie straszna,

nie ma jakichkolwiek
informacji,
boję się poruszyć,
ta cisza,
każda myśl może być
teraz prawdziwa.