***

Patrz na twarz,
w której tylko smutek jest,
nigdy nie powiem dobrze,
nigdy nie jest dobrze.