***

Nie ma mnie,
dla niej,
Nie ma mnie,
ona nie dana mi,
ja nie dany sobie,
Nie ma mnie,
dla niej,
Nie ma mnie,
dla siebie.