***

Niczyje
ciało,
Niczyja
dusza,
Niczyje
ja...
jestem.