Martwość

Martwość i przedmiotowość,
złośliwość martwości przedmiotowej,
trzeba więc wyjść i zapomnieć,
trzeba więc dotknąć łez deszczu,
przejść przez pajęczyny mgieł
i wznieść się z wiatrem
ku obłokom.