***

Dodaje ran,
karmi serce mi
nienawiść,
za to jest ona,
za to, że ja jestem
kimś bardzo innym,
za to mogę znienawidzić
cały ludzki świat.