***

Dobra to może być czekolada,
sprzęt hi-fi, pralka,
ale społeczeństwo?