***

Blady jest,
jak nocy gwiazda,
nie lśni jednak,
ta bladość,
to jest dzisiejsza śmierć,
przeprośmy siebie,
ułóżmy się do snu,
tu była kiedyś jeszcze...
Miłość.