Abnegat

Patrząc w światło
i będąc weń wpatrzonym dogłębnie,
nie znalazłem nic,
prócz krzywd wyrządzonych sobie i ...
innym.